top of page

Velkommen til tirsdagsdans 14. februar 2017

Viktig informasjon til våre medlemmer:

De som ikke har mottatt faktura på medlemskontigent for 2017. Sender en mail om riktig e-post adresse til post@lillehammerswingklubb.com.

VIktig info!
Fakturasystemet kan ikke sende faktura 2 ganger, så da vil de som ikke pr nå har riktig e-post adresse og ikke mottat faktura, få tilsendt en purring.

We Are

MOVERS & SHAKERS MOVERS & SHAKERS

bottom of page