top of page

Om oss

Lillehammer Rockeklubb ble startet 14. februar 1986 av en gjeng musikk- og danseentusiaster. I 1992 skiftet klubben navn til Lillehammer Swingklubb. Samme året fikk vi også vår logo etter en konkurranse utlyst gjennom gratisavisa "Stikka". Klubben har hatt sine bølgedaler, men de siste årene har det tatt seg merkbart opp. Vi er pr. i dag ca. 200 medlemmer.

Lillehammer Swingklubb ønsker å skape et uformelt miljø for alle som liker å danse og da spesielt swing. Dette gjør vi gjennom å arrangere kurs, dansekvelder, turer osv. Vi er en gjeng i alle aldre fra mange forskjellige yrkesgrupper, som treffes for å oppleve gleden av å danse til fengende og glad musikk i mange former. 

Henvendelser til klubben kan sendes til e-post:
post@lillehammerswingklubb.no

Styret 2024

bottom of page